Możesz łatwo pobierać lub udostępniać pliki GIF ze stron kolekcji GIF z naszej witryny:

  • Kliknij GIF lub dotknij go palcem. Otworzy się nowa strona, na której możesz również przejrzeć informacje o klikniętym pliku GIF, w tym nazwę pliku, rozdzielczość, rozmiar i format.
  • Na stronie GIF kliknij przykład przycisku pobierania przycisk, aby pobrać plik w formacie .gif lub przykład przycisku kopiowania łącza przycisk, aby skopiować link do pliku GIF i udostępnić go w dowolnym preferowanym komunikatorze.
  • Kliknij dowolną ikonę mediów społecznościowych, w której chcesz udostępnić GIF. Ten sposób udostępniania GIF-ów w dużej mierze zależy od funkcjonalności docelowej sieci społecznościowej. Na razie możesz wybrać z tych:dostępne sieci społecznościowe
  • Kliknij przykład przycisku powrotu przycisk, aby wrócić do postu z kolekcją GIF-ów.